رد

عنوان مقاله

ارائه دهنده

نام مجله/همايش

سال انتشار

همکاران

1

ارائه الگوريتم ژنتيک وفقي بهبود يافته براي مسئله زمان‌بندي کارها بر روي ربات‌هاي موازي

مریم حبیبی پور

فصل­نامه علمی – پژوهشی مهندسی برق مجلسی

1388

گوهر وحدتی

دکتر مهدی یعقوبی

سعید طوسی زاده

2

An Image Encryption System by Indefinite Cellular Automata and Chaos

مریم حبیبی پور

2nd International Conference on Signal Processing Systems (ICSPS)

2010

دکترمهدی یعقوبی

دکتر سعید راحتی

زهره سوزنچی

3

An Image Encryption System by 2D Memorized Cellular Automata and Chaos Mapping

ریحانه معارف دوست مریم حبیبی پور

International Conference on Digital Content, Multimedia Technology and its Applications (IDC)

2010

دکتر مهدی یعقوبی

دکتر سعید راحتی

4

Modeling and Forecasting Short-term Electricity Load based on Multi Adaptive Neural-Fuzzy Inference System by Using Temperature

مریم حبیبی پور

2nd International Conference on Signal Processing Systems (ICSPS)

2010

دکترمحمد رضا  اکبرزاده

دکترمهدی یعقوبی

زهره سوزنچی

5

تشخیص پوست بر اساس شبکه عصبی تکامل یافته

مریم حبیبی پور

هفدمین کنفرانس مهندسی برق ایران

1388

دکترمحمد رضا  اکبرزاده

دکترمهدی یعقوبی

الهام آفرنده

6

تشخیص پوست بر اساس یادگیری تقویتی

مریم حبیبی پور

پنجمین کنفرانس ماشین بینایی وپردازش تصویر

2008

دکتر حمیدرضا پوررضا

دکترسعید راحتی

مهدیه پوستچی

7

رويكردي نو در رمزنگاري تصوير با اتوماتاي سلولي نامعين مبتني بر نگاشت آشوبي

مریم حبیبی پور

اولين كنفرانس دانشجويي فناوري اطلاعات ايران

1389

دکتر مهدی یعقوبی

دکتر سعید راحتی

8

TCP Congestion Control Using Active Queue Management

فرزانه فاطمی پور

پانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران

1386

دکتر محمد یغمایی مقدم الهام ملکی

9

Design and Implementation of a Monitoring System based on IPFIX Protocol

فرزانه فاطمی پور

Third Advanced International Conference on Telecommunications (AICT 2007)

1386

دکتر محمد یغمایی مقدم

10

Scheduling Scientific Workflows using Imperialist Competitive Algorithm

فرزانه فاطمی پور

2012 International Conference on Industrial and Intelligent Information (ICIII2012)

1390

فرنوش فاطمی پور

11

استفاده از پیچیدگی تصویر در بازبابی تصویر براساس محتوا

مرتضی علوی

بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران

1385

دکتر منصور جمزاد

12

رويکردي نو در رمزنگاري تصوير با اتوماتاي سلولي نامعين و الگوريتم ژنتيک

مریم حبیبی پور

ریحانه معارف دوست

مرتضی علوی

پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران

1391

------------------

13

بازیابی تصویر براساس محتوا به کمک درخت چهارتایی رنگی

مریم حبیبی پور

ریحانه معارف دوست

مرتضی علوی

كنفرانس بازشناسي الگو و پردازش تصوير ايران

1391

اکرم صلاحی

14

تقطيع تصاوير با استفاده از تخمين مولتي فرکتال، آنتروپي و خوشه بندي فازي

 

ریحانه معارف دوست

مجموعه مقالات هفتمين کنفرانس سيستم‌هاي فازي و هشتمين کنفرانس سيستمهاي هوشمند

2007

 شبنم شادرو

دکتر مهدي يعقوبي

دکتر حميدرضا پوررضا

15

تبديل کلمه به فونم با استفاده از مدل‌هاي گرافيکي

ریحانه معارف دوست

مجموعه مقالات سومين کنفرانس فناوري اطلاعات و دانش

2007

دکتر سعيد راحتي

16

مدلسازي رفتار ترافيکي به کمک عامل‌هاي بيزي

ریحانه معارف دوست

مجموعه مقالات کنفرانس حمل و نقل

2008

دکتر سعيد راحتي    مهدي امامي

17

كاهش ريسك در سيستم مدلسازي رفتار به كمك عاملهاي بيزي

ریحانه معارف دوست

مجموعه مقالات هشتمين کنفرانس سيستم‌هاي فازي و نهمين کنفرانس سيستمهاي هوشمند

2008

دکتر سعيد راحتي

18

مدلسازي ترافيك به كمك سيستم هاي حمل و نقل هوشمند

ریحانه معارف دوست

اولين همايش فناوري اطلاعات حال، آينده

2008

دکتر سعيد راحتي

19

بررسي سه نمونه كاربرد داده كاوي در فناوري اطلاعات

ریحانه معارف دوست

دومين همايش منطقه اي فناوري اطلاعات و صنعت

2009

شبنم شادرو

20

آشكار سازي چشم در تصاوير رنگي

ریحانه معارف دوست

دومين همايش منطقه اي فناوري اطلاعات و صنعت

2009

شبنم شادرو

21

Lip detection base on redness measurement

ریحانه معارف دوست

دومين همايش منطقه اي فناوري اطلاعات و صنعت

2009

شبنم شادرو

22

سامانه تشخیص بیماری مبتنی بر سیستم خبره سلسله­مراتبی و شبکه حسگر بدن

ریحانه معارف دوست

چهارمین کنفرانس سلامت الکترونیکی و کاربرد ICT در پزشکی ایران

2010

 

دکتر حسن شاکری

سمیه اسلامی

23

بررسی پروتکلهای انتقال بی سیم و تكنولوژي WAP

ریحانه معارف دوست

اولين همايش ملي کاربرد سيستم­هاي هوشمند(محاسبات نرم) در علوم و صنايع

2013

     سمیه چنگیز

دکتر محمد یغمایی مقدم

24

ارزيابي دانش فناوري اطلاعات پرسنل يک سازمان به کمک سيستم­هاي فازي

ریحانه معارف دوست

هشتمين سمپوزيوم مهندسي کامپيوتر و توسعه پايدار

2013

         سيما هروي            ميثم معيني

25

Offline signature recognition based on contour let transform

ریحانه معارف دوست

Proceedings of the International Conference On Machine Learning And Computing

2009

M.Fakhlaei    M.Yaghoubi    S.Shadroo   

26

Traffic Modelling with Multi agent Bayesian and Causal Networks And Performance Prediction for changed setting system

ریحانه معارف دوست

Proceedings of the International Conference on Machine Learning and Computing

2010

S.Rahati

27

Environmental taxonomy of power scavenging techniques for autonomous self powered wireless sensors

ریحانه معارف دوست

Proceedings of the Asia Pacific Conference on Circuits and Systems

2010

R.Kamel

28

Risk reduction in Autonomous Local Path-Planning for a Mobile Robot with set fitness function

ریحانه معارف دوست

3rd International Conference on Computer Research and Development

2011

M.Amani

29

Analysis of Finite Volume of Forging Process of Connecting rod

ریحانه معارف دوست

Advanced Materials Research

2012

M.Maarefdoust

30

Digital Images Encryption in Spatial Domain Based on Singular Value Decomposition and Cellular Automata

ریحانه معارف دوست

International Journal of Computer Science and Information Security

2013

A. Pahlavan Tafti

31

An Algorithm For Mining Fuzzy Association Rules         

امیر ابراهیم زاده

IMECS

2008

رضا شيباني

32

Fast Mining of Fuzzy Association Rules  

امیر ابراهیم زاده

International Journal of Computer Theory and Engineering

2012

رضا شيباني

33

ICBAR  An Efficient Mining of Association Rules in Huge Databases

امیر ابراهیم زاده

International Journal of Computer Theory and Engineering

2012

رضا شيباني

34

Two Efficient Algorithms for Mining Fuzzy Association Rules 

امیر ابراهیم زاده

International Journal of Computer Theory and Engineering

2011

رضا شيباني

35

Novel Method for Fuzzy Association Rules Mining

امیر ابراهیم زاده

پنجمين كنفرانس ملي برق و الكترونيك ايران

1392

رضا شيباني

36

A Rapid Algorithm For Mining Fuzzy Association Rules  

امیر ابراهیم زاده

4th IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology

2011 

رضا شيباني

37

ICBAR: An Efficient Mining of Association Rules in Huge Databases

امیر ابراهیم زاده

4th IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology

2011

رضا شيباني

38

 

Fuzzy Association Rules : new method  and implementation 

امیر ابراهیم زاده

Afro Asian J SciTech

2014

رضا شيباني

 
Finland Sevastopol joomla