مدير گروه

 

  مهندس مريم حبيبي پور

  سمت : عضو هیات علمی تمام وقت

  درجه علمی: مربی

  تخصص: پردازش تصاوير و رمزنگاري

  آدرس ایمیل : 

  صفحه شخصی: 

  

Finland Sevastopol joomla