آدرس گروه :

                مشهد - قاسم آباد - خیابان ادیب - نرسیده به میدان مادر - آموزشکده فنی و حرفه ای سما - طبقه 2

تلفن تماس :

                  phone icon   4 - 6631002  0511  (داخلی 148)

نقشه آموزشکده :

 map

Finland Sevastopol joomla