1000205

رايانه لوحي iPad اپل در بين 5 رايانه لوحي برتر جهان بيشترين محبوبيت را نزد کاربران دارد. بر اساس نتايج جديد مطالعه درباره ميزان محبوبيت رايانه هاي لوحي موجود در بازار جهاني نزد کاربران، اپل از نظر امتيازدهي کاربران در رتبه نخست اين فهرست قرار دارد و در بخش کيفيت کلي ، با فاصله بسيار زياد از ديگر رقبا جلو است و در اين رتبه بندي از هزار امتياز 836 امتياز کسب کرد.به گزارش فارس،محصول بعدي رايانه لوحي شرکت آمازون بود که براي آن امتياز 829 از هزار در نظر گرفته شد. شرکت هاي سامسونگ، ايسوس و ايسر رتبه هاي سوم تا پنجم اين فهرست را از آن خود کردند.

(برگرفته از روزنامه خراسان)

Finland Sevastopol joomla